build your own website easy website builder software Úvod - Užovka červená .eu
O užovce červené
Terárium
Stavba terária
Vybavení terária
Fotografie terárií
Potrava/Krmení
Potrava/Krmení - video
Vzkazník
Moje užovka Kája

Užovka Červená

Elaphe Guttata

uzovkacervena.eu

Potrava/Krmení

Užovka červená je masožravec, živící se převážně hlodavci. Velikost kořisti je přímo úměrná hadovu vzrůstu. Mláďata tedy rozkrmujeme na myších holát- kách a postupně, jak rostou, jim nabízíme větší sous­ta. Díky své schopnosti „vyhodit si čelisti z pantů", mohou hadi polknout daleko větší kořist, než odpo­vídá velikosti hlavy. Obvykle užovkám nabízíme růz­ně velká myšata, potkáňata, skákavky či dospělé myši. Jako zpestření jídelníčku, můžeme předložit i jiné hlodavce, např. křečíky, pískomily, hraboše apod.

Jak „škrtič" loví

Had se zakousne do nabízené potravy a ihned se ko­lem ní začne obtáčet. Pokaždé, když kořist vydech­ne, had své smyčky utáhne, takže se nakonec kořist udusí. Někteří hadi se takto chovají i k podávaným mrtvým myším. Zato obvykle kořist menších roz­měrů, např. mláďata, rovnou polykají, aniž by se ob­těžovali udušením v závitech vlastního těla. Někteří hadi žerou prakticky kdykoli a okamžitě po podání kořisti. Nervóznější a vybíravější hady je nejlépe kr­mit v podvečer, případně bezprostředně po vypnutí žárovky. Chuť hada k lovu můžete též zvýšit porose­ním terária. Hadi jsou i v přírodě aktivní po krátkém dešti. Nervózního hada nechte při krmení v klidu a rozhodně mu kořist nevnucujte, mohl by se u něj na daný typ potravy vytvořit blok. Pokud si had kořist do určité doby nevezme, nenechávejte ji živou v teráriu, mohla by ho pokousat. Rozhodně, krmíte-li přes noc, přiložte spolu s živou potravou do terária i mrkev nebo jablko, aby se krmné zvíře v případě hadího nezájmu, mělo možnost se zakousnout do těchto pochoutek a nikoliv do hada. V případě neúspěchu opakujte po­kus o nakrmení zhruba za týden.

Polykání potravy

Had si kořist nastaví tak, aby ji začal polykat hlavou napřed. Kdyby začal polykáním jiných částí těla, mohly by se mu v tlamě vzpříčit. Při polykání je had i tlama zcela ucpaná, avšak dýchání se děje prostřednictvím svalnatého výběžku hrtanu, který had zpod kořisti vysouvá ven jako trubičku, ze spodního patra. Díky tomu, že spodní čelist může být zcela oddělena od čtvercové kosti, navenek to vypadá, jako by si had „vyhodil čelisti z pantů", může se volně pohybovat nahoru a dolů a umožňuje požírání daleko větší kořisti, než je velikost tlamy. Užovka červená vlastní i řadu zubů na horním patře. Hadí zuby ve třech řadách slouží k pevnému zachycení kořisti a společně t střídavými pohyby levé a pravé strany čelistí sousto posunují hlouběji do jícnu. Vlnivé pohyby přední části těla pak posunou kořist až do žaludku, zatímco si had "zasadí" čelistní kosti na své místo ještě několika posledními jakoby „žvýkacími" pohyby. Had nedokáže žvýkat.

Četnost krmení

Nekrmte potravou, která je větší než nejtlustší část hadova těla. Čím větší dávku had spolkne, tím oddá­líte krmení na pozdější dobu. U dospělých hadů pla­tí nepsané pravidlo, že další potravu nabízíme až po vykálení. Rovněž pozor na překrmení - had potom může potravu vyvrhnout a obvykle to trvá delší dobu, než se mu trávení opětovně upraví do normálu. Těsně po nažrání nebereme hada do ruky, protože na tráve­ní potřebuje klid a správnou teplotu. V horku zvrací a v podchlazení nemůže probíhat regulérně proces trávení. Pro­to, chystáte-li se na delší cestu a chcete hadovi vypnout terárium, raději krmení odložte až na váš návrat. Žádného hada totiž neohrozí na zdraví nebo životě občasný půst. Samci v ob­dobí páření obvykle potravu nepřijímají, stejně tak březí samice. Užovky před za­kalením a svlékáním nekrmíme, mohly by nastat potíže. Rovněž hady chystající se na zimování nebo jen na „odpočinko­vé období" a při zimování, nekrmte.

Pokud ani jeden z výše zmiňovaných případů nenastal a přesto had odmítá potravu, prozkoumejte nejprve zaříze- aí terária. Co se změnilo?

  • teplota

  • špatná vlhkost

  • stres, např. z nově přidaného jedince

  • předchozí špatná zkušenost např. pokousání kořistí

  • nevhodná denní doba

  • nedostatek vitaminů

  • choroba...

Máte-li větší počet hadů v jednom terá­riu, je lépe je krmit odděleně. Nemáte-li tu možnost, tak jen pod vaším dohle­dem, aby se nestalo, že si dva jedinci vyberou stejnou kořist a pak jeden dru­hého může zle poranit, nebo jej dokonce začít polykat - obzvláště pozor na tento případ u krmení mláďat.

Druh potravy

Potravu můžeme podávat živou, rozmrazenou nebo čerstvě zabitou (tento způsob snižuje riziko poranění, např. pokousáním, aniž by potrava ztrácela vysokou výživnou hodnotu. Zmrazení doporučujeme, dosta- nete-li se k většímu množství potravy, nebo nemáte-li možnost si ji pokaždé obstarat čerstvou. Někteří hadi jsou ve výběru potravy velmi konzervativní a odmíta­jí potravu, na kterou nejsou zvyklí. U jiné stravy může hrát roli nejen jiný druh hlodavce, ale také způsob podávání, tzn. živá či mrtvá kořist a její barva. Také velikost a kvalita může sehrát svou roli např. když se had sice o kořist zajímá, „jezdí" kolem ní, očichává ji, ale nevezme si ji. I z tohoto důvodu je lépe krmit pestřejší stravou a neučit zvířata jen najeden typ. Při­vyknutí na nový druh potravy je obvykle zdlouhavý, ale není to cesta přes vyhladovění zvířete. Spíše do­poručujeme přihodit něco nového mezi již známou potravu. Velmi účinné je také podání mrtvé kořisti s rozříznutým břichem a hlavou. Naučení hada na příjem mrtvé kořisti má své nesporné výhody - lze snadno podávat vitaminy, minerály, léky, eliminuje se tím rovněž případné poranění hada.

Krmení hada v tabulce

Právě narozené holátko

Ojínělé malé myšátko

Skákavka bílá

Skákavka černá

Dospělá myš

Váha hada

Typ myši

Váha potravy

Četnost krmení

(v gramech)

 

(v gramech)

(lx za x dní)

4.15

1 holátko

2.3

4-5 dní

16-23

2 holátka

2.3

(2x) 4-5 dní

24-30

ojíněné malé myšátko

5.7

5-6 dní

30-50

plně osrstěné myše

7.9

5-6 dní

51-90

skákavka

9.12

5-6 dní

91-170

odstávce

14-20

7 dní

170-400

1-3 dospělé myši

24-30

7 až 14 dní (obvykle po vykálení)

od 400

velká dospělá myš

40-50

7 až 14 dní (obvykle po vykálení)